Frogs which we had in the past

Tyto druhy a morfy jsme chovali, ale z různých důvodů už je nemáme. Většinou proto, že se nám nepodařilo sestavit vhodné chovné páry, či skupiny, žáby se nehodily do chovu atd.