Vitaminy a minerální směsi

Přidávání vitamínů a minerálních přípravků k potravě je u dendrobatek nezbytné. Má to několik důvodů – hlavní je, že  žabkám nemůžeme podávat tak bohatou a pestrou stravu, jako mají v přírodě. Navíc cvrčcci, ale i octomilky nemají úplně vhodný poměr vápníku a fosforu, který je pro žabky důležitý. V neposlední řadě jsou dendrobatky většinou chovány v teráriích bez přídavného UV osvětlení, které je důležité pro metabolismus vitaminu D.

Proto je dobré žabkám obalovat potravu ve vitaminových a minerálních směsích, které můžeme ve formách  “pudrů” zakoupit na burzách, v akvaristikách nebo v různých e-shopech. Toto obalování probíhá tak, že krmný hmyz nasypeme do skleničky, nebo nejlépe Erlenmeyerovy baňky – takzvané “erlénky” , zasypeme troškou vitaminové směsi a protřepeme. Hmyz musíme ihned zkrmit, protože většina hmyzu, a hlavně mušky, se bude snažit očistit. Pokud budou v teráriu přiliš dlouho, setřou ze sebe všechny vitaminy a k žabkám se již nic nedostane.

Vitaminové směsi je dobré skladovat v ledničce, protože některé vitaminy obsažené ve směsi začnou  po otevření balení degradovat. Tento rozklad je při pokojové teplotě mnohem rychlejší, než při skladování v ledničce. Pro všechna zvířata je důležitý poměr jednotlivých vitaminů v potravě. Pokud skladujeme vitaminy špatně a dlouho, některé látky v nich obsažené degradují rychleji, než ostatní a tím se mení poměr vitaminů ve směsi obsažených.  Výrobci většinou doporučují spotřebovat balení do třech až šesti měsíců po otevření, proto bychom neměli kupovat výhodná “velká” balení, pokud je nedokážeme dostatečně rychle spotřebovat.  Důležitá je také koncentrace a obsah vitaminů ve směsi. Některé vitaminové směsi jsou koncipované pro každodenní použití, zatímco jiné se používají jen jednou za 14 dní, nebo dokonce jednou měsíčně. Při častějším používání těchto směsí hrozí, že žabky vitamíny doslova otrávíme.

Použití vitaminů je důležité, ale pro začínajícího chovatele velice složité – rozeznat žabku trpící nedostatkem některého vitaminu od žabky, která je jiným vitaminem předávkovaná je ze začátku prakticky nemožné. Začínající chovatelé by tedy měli alespoň ze začátku používat méně koncentrované vitaminové směsi. Na trhu je dostupný Dendrocare. Jedná se o multivitaminovou směs s vápníkem, u které výrobce uvádí její vhodnost pro každodenní použití u dendrobatek.  Z naší zkušenosti vyplývá, že žabkám k dobrému růstu a vývinu stačí, i když obsah vitaminu A v něm není příliš velký a pro některé druhy dendrobatek nemusí stačit ke zdárné tvorbě životaschopných vajíček.  U jiných druhů, speciálně u těch, které produkují velké množství vajec je zase ve snáškové sezóně problém s nedostatkem vápníku.  Tyto potřeby jednotlivých druhů žabek jsou také závislé dalších okolnostech, jako je věk žabek, ročním období, počet snůšek a podobně. Pokud tedy zamýšlíme žabky množit, bude dobré zpestřovat jim skladbu vitaminů zařazením vitaminových směsí od jiných výrobců. Z produktů, které se u nás dají sehnat se pro dendrobatky hodí Reptivite, Roboran pro obojživelníky a celá řada výrobků Repashy – Calcium LoD, Supervit (pozor, silnější, nepoužívat častěji jak jednou týdně), Vitamin A+ ( velice silný zdroj Vitaminu A, používá se maximálně jednou za 14 dní, spíš jednou měsíčně u žabek, které to vyžadují) . Velice silné směsi jako například Nekton MSA se hodí spíš pro podávání  skrz krmný hmyz, než pro přímé zkrmování žabkám.

Obecně u vitamínů platí, že méně je někdy více. Vápníku je však skoro vždycky málo 🙂